Vil utvikle bunkringsterminaler for ammoniakk på land

Publisert: 16.07.2021 kl. 12.15
Azane Fuel Solutions vil utvikle fleksible bunkringsterminaler for ammoniakk for å fjerne eksisterende barrierer for implementering av ammoniakkdrivstoff.
Azane Fuel Solutions vil utvikle fleksible bunkringsterminaler for ammoniakk for å fjerne eksisterende barrierer for implementering av ammoniakkdrivstoff.
Econnect Energy og Amon Maritime kunngjør lanseringen av et joint venture selskap - Azane Fuel Solutions. Det nye selskapet vil fylle et eksisterende gap i ammoniakk-verdikjeden ved å utvikle teknologi, produkter og tjenester for bunkring av ammoniakkdrevne skip.

– Azane Fuel Solutions vil bidra til å realisere vår ambisjon om å akselerere det grønne skiftet til fraktløsninger med karbonfritt drivstoff. Sammen er vi fremtidsrettede selskaper med omfattende maritim og energierfaring, som skal utvikle systemene og infrastrukturen for sikker og effektiv ammoniakkbunkring, sier Morten Christophersen, administrerende direktør i Econnect Energy.

UTVIKLER BUNKRINGSTEKNOLOGI
Azane Fuel Solutions vil utvikle fleksible bunkringsterminaler for ammoniakk for å fjerne eksisterende barrierer for implementering av ammoniakkdrivstoff. De nye løsningene vil være i stand til å motta drivstoff fra skip, lastebiler og lektere, i nedkjølt- eller komprimert tilstand og være optimalisert for å bunkre ammoniakkdrevne skip.

Et landbaserte alternativ er ideelt for industrielle havner og forsyningsbaser, med direkte skipsbunkring langs kaien, eller overføring til en bunkringslekter. Større versjoner av systemet kan også fungere som bunkringsterminaler, og betjene en flåte med bunkringsskip.
Et flytende alternativ er fleksibelt og mobilt, og dermed ideelt for de første årene av overgangen til ammoniakkdrivstoff, når de første fartøyene kanskje må ta med sin egen bunkringsstasjon til de vanligste anløpshavnene. I fremtiden vil en flytende bunkringsterminal beholde sin fleksibilitet, og vil være nyttig også for å bunkre skip ved ankerplass.

For å muliggjøre det maritime grønne skiftet, må ny infrastruktur etableres. Azane Fuel Solutions vil som teknologiselskap fokusere på  bunkringsdelen av verdikjeden, og vi ser klare synergier m– ed våre pågående ammoniakkdrevne skipsprosjekter, sier André Risholm, administrerende direktør i Amon Maritime.

Azane Fuel Solutions tilbyr sine produkter og tjenester globalt og ser det nordeuropeiske markedet som en sannsynlig tidlig bruker av ammoniakkdrivstoff. Det vil være et betydelig markedspotensial på global skala når det større internasjonale deep-sea markedet tar i bruk det nye drivstoffet.

FØRSTE INDUSTRIPROSJEKT  
Azane Fuel Solutions sitt første prosjekt er allerede i gang. Sammen med prosjektpartnere, som dekker hele verdikjeden fra ammoniakkproduksjon til forbruk av ammoniakk som drivstoff om bord på skip, vil prosjektet utvikle og demonstrere et drivstoffnettverk for skip som muliggjør kostnadseffektiv og sikker distribusjon, lagring, overføring og utnyttelse av ammoniakk. Prosjektet tar sikte på å være den første i verden som piloterer ammoniakkbunkring – og dermed ta det første skrittet for å muliggjøre en storstilt overgang til karbonfritt drivstoff for skip.

Prosjektet "Ammonia fuel bunkering network" skal løse betydelige FoU-utfordringer, og med tanke på den banebrytende naturen i arbeidet, søker prosjektet nødvendig økonomisk støtte fra grønne statlige FoU-tilskudd.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler