Viridis Bulk Carriers inngår samarbeid med 5 befraktere

Publisert: 01.07.2021 kl. 10.03
3D skisser forfra. Illustrasjon: Kongsberg Maritime/Viridis Bulk Carriers
3D skisser forfra. Illustrasjon: Kongsberg Maritime/Viridis Bulk Carriers
Det ammoniakkdrevne oppstartsrederiet Viridis Bulk Carriers har signert intensjonsavtaler med lasteierne Elkem, Vestkorn, BioMar, Franzefoss Minerals og Saltimport. Sammen vil partnerne utvikle et effektivt, utslippsfritt fraktnettverk basert på Viridis sine skip og lastevolumer fra hver kundepartner.
    
I tillegg til å videreutvikle skipsteknologi, vil partnerskapet utvikle et utslippsfritt logistikksystem bestående av skip, drivstofflogistikk og varestrømmer fra de 5 befrakterne. Målet med prosjektet er et fleksibelt bulk shipping nettverk, betjent av en flåte med ammoniakkdrevne skip, basert på langsiktige fraktekontrakter.

Skipene vil være tilstrekkelig fleksible til å håndtere forskjellige typer og volum av last, både når det gjelder operasjonell rekkevidde og funksjonelle egenskaper, samtidig som sikkerhet opprettholdes på nivå med konvensjonelle skip. Viridis Bulk Carriers forventer å kontrahere nybygg i løpet av 2022, med levering fra 2024/25.

HØY UTNYTTELSE - LAVERE KOSTNADER  
– Vi ser klare synergier mellom varestrømmene til våre kundepartnere. Dette er et godt utgangspunkt for å oppnå høy skipsutnyttelse, sier Espen Nordstrøm, Viridis Bulk Carriers.

Med den økte produktiviteten i logistikkjeden er målet å redusere kostnadseffekten ved å bruke karbonfritt ammoniakkdrivstoff, som i utgangspunktet kan være dyrere enn drivstoff som brukes i dag. Realisering av prosjektet vil ha en betydelig innvirkning på lokal forurensing og globale CO2-utslipp fra skipsfart, i tillegg til å redusere verdikjedeutslippene for nærings-, fiskefôr-, metall-, gjødsel-, bygg- og andre næringer som transporterer sine varer i bulk eller prosjekt laster.

– Elkem er forpliktet til å utvikle sin virksomhet til støtte for ambisjonene i FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen. Som et av verdens ledende selskaper innen miljøansvarlig produksjon av metaller og materialløsninger, ser vi frem til å fortsette samarbeidet med Viridis, med ambisjon om å redusere utslipp i hele forsyningskjeden, sier Ellen Groeneveld, administrerende direktør i Elkem Maritime Center.

– Som totalleverandør av saltprodukter er vi avhengige av import og sjøtransport. Saltimport har konstant fokus på innovasjon og bærekraftige logistikkløsninger i hele vår verdikjede. Vi har et klart mål om å redusere karbonavtrykket og tilby de mest miljøvennlige fraktalternativene for våre kunder og partnere, sier Lisbeth Nordal, Dry Cargo Broker i Saltimport.

– BioMars fokus er å sikre bærekraft gjennom hele verdikjeden, fra råvarer til slaktet fisk. Å muliggjøre reduksjon av utslipp for logistikken vår er viktig for å nå våre mål, sier Tore Gunnar Wikdal, direktør for distribusjon og inngående logistikk i BioMar.

– Produksjon av brentkalk er en karbonintensiv prosess. Selv om vi har flere aktive prosjekter mot fangst, lagring og utnyttelse av karbondioksid, erkjenner vi at dette ligger et stykke frem i tid. Vi har derfor intensivert arbeidet med å finne andre tiltak som kan redusere vårt totale fotavtrykk. Store deler av vårt transportbehov går sjøveien, og reduserte utslipp som følge av fossilfrie energikilder vil bety mye.», sier Nils-Petter Eriksen, konsernleder salg i Franzefoss Minerals.

– Vestkorn produserer planteproteiner fra erter og bønner og er sterkt forpliktet til å redusere vårt miljømessige fotavtrykk. Sjøtransport står for så mye som 30-80 prosent av CO2-utslippene i verdikjeden vår, avhengig av produkt. Gjennom samarbeidet med Viridis og de andre lasteierne vil vi ikke bare kunne redusere våre egne CO2-utslipp betraktelig, men også bidra til å kommersialisere nullutslippsløsninger, sier Aslak Lie, administrerende direktør i Vestkorn.

  VELKOMNE TIL Å BLI MED
– Vi er glade for at Elkem, Vestkorn, Biomar, Franzefoss Minerals og Saltimport har besluttet å bli med oss i å finne en karbonfri løsning for deres transportbehov. Sammen inviterer vi alle miljøambisiøse lasteiere til å samarbeide med oss. Utslippsfri sjøtransport vil bli kommersialisert ved hjelp av stordriftseffekter, så jo flere varestrømmer vi kan spille på, jo bedre blir tjenesten. Døren vår er åpen for alle som synes dette er interessant, sier André Risholm, Viridis Bulk Carriers.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler