Vissim inngår langtidsavtale med Equinor

Publisert: 16.06.2021 kl. 12.17
Vissims kontrollrom i Horten: Per Henæs, daglig leder i Vissim (stående), og Morgan Helmen, systemingeniør (sittende). Foto: Vissim.
Vissims kontrollrom i Horten: Per Henæs, daglig leder i Vissim (stående), og Morgan Helmen, systemingeniør (sittende). Foto: Vissim.
Horten-selskapet Vissim AS har inngått en langsiktig rammeavtale med Equinor for å, inkludert et første avrop for Dogger Bank A, B og C. 

Dogger Bank er verdens største havvindpark under bygging, bestående av tre vindparker med 1,2 gigawatt installert kapasitet her. Den totale feltutbyggingen vil dekke rundt fem prosent av Storbritannias energibehov. 

ENORME MENGDER 
Dagens havvindparker generer og krever enorme mengder av operasjonelle data. Fra værmeldinger og hvor fartøy og personell befinner seg, til HMS- og kompetansesertifikater, arbeidsordre, driftsstatus på vindmøller og radiokommunikasjon. Vissim slår sammen og presenterer all denne informasjonen i et unikt, operativt styringssystem, som også imøtekommer bedrifters strenge krav til cybersikkerhet. 

Nicholas Dent, direktør for havvindvirksomheten til Vissim AS, kommenterer:

– Vissim skaper intelligente arbeidsprosesser sammen med Equinor og andre ledende vindkraftutbyggere. Systemet sørger for å få riktig planleggings- og sanntidsdata til de riktige menneskene, i et korrekt format til rett tid. Dette forbedrer samarbeidet mellom de mange aktørene som er involvert i både konstruksjons- og drifts- og vedlikeholdsfasene på en havvindpark. Systemene vår hjelper å håndtere risiko i et offshoremiljø i stadig endring og skape ytterligere verdier for utviklere og operatører ved å unngå repetisjon, avvik og forsinkelser. 

– Kombinasjonen av industrialiserte prosesser og global kapasitet gjør oss til en naturlig samarbeidspartner for utviklere av havvindprosjekter, legger Nicholas Dent til. 

VERDEN OVER 
Vissim er en utvikler av programvare og nøkkelferdige sensorer og infrastruktur for avanserte marine optimaliseringssystemer verden over. Hittil i år har Vissims havvindløsninger blitt tatt i bruk på nye havvindutbyggingsprosjekter i Frankrike, Skottland og Japan. 

På norsk sokkel overvåker Vissim kontinuerlig mer enn 60 rigger og mellom 5 000 og 6 000 fartøy på vegne av Equinor og andre operatører. 
– Vi er svært fornøyde med å kunne samarbeide med Equinor på havvind også. Vi ønsker å sette en ny standard for marin optimalisering på porteføljenivå og utvide bidraget vårt til den grønne omstillingen i energisektoren, sier Nicholas Dent. 

Vissims hovedkontor ligger i Norge. I tillegg har selskapet kontorer i Storbritannia og Slovakia, samt et globalt partnernettverk. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler