Volstad og Giske bygger stortrålere

Publisert: 24.10.2011 kl. 10.48 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 09.58
Atlantic Viking
Atlantic Viking


Giske Havfiske AS, et fiskebåtrederi som er hjemmehørende i Giske kommune ved Ålesund, har besluttet å fornye sin frysetråler «Atlantic Viking» i et nybygg. Denne kontrakten er inngått med verftet Tersan Shipyard i Tyrkia. Båten er utviklet av Skipsteknisk AS i nært samarbeid med rederiet, og er av ST-116L design.

Reder Rolf Giske legger stor vekt på at nybygget får en grønn miljøprofil. Lavt energiforbruk som i tillegg imøtekommer de strengeste utslippskrav er her en viktig faktor. I tillegg vil all fangst bli tatt vare på. Fabrikken vil utrustes for produksjon av hodekappet og sløyet fisk. Avfall fra fabrikk vil bli produsert til høyverdig fiskemel og fiskeolje. Videre er det lagt stor vekt på at båten er utformet etter høye helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetskrav for mannskap.

Det er utviklet en ny skrogform hvor minimal skrogmotstand er nøye balansert opp mot plassbehov og sjøegenskaper. Nybygget får en lengde på 74,7 meter, en bredde på 15,40 meter og vil ha en innredning for 30 personer.

Levering av nye «Atlantic Viking» vil skje i juni 2013.

Nye «Volstad». Foto: Skipsteknisk AS

Volstad AS, som er ett av Ålesunds eldste og mest veletablerte fiskebåtrederier, har besluttet å fornye sin frysetråler «Volstad» i et nybygg. Det er inngått byggekontrakt med Tersan Shipyard i Tyrkia. Båten er utviklet av Skipsteknisk AS i nært samarbeid med rederiet, og er av ST-116L design.

Reder Eivind Volstad legger stor vekt på at nybygget får en grønn miljøprofil. Lavt energiforbruk, som i tillegg imøtekommer de strengeste utslippskrav, er her en viktig faktor. I tillegg vil all fangst bli tatt vare på. Fabrikken vil utrustes for produksjon av hodekappet og sløyd fisk. Avfall fra fabrikk vil bli produsert til høyverdig fiskemel og fiskeolje.

Båten er utformet etter strenge helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetskrav for mannskap. Høy comfort klasse i lugarer og annen innredning, skal sørge for økt trivsel om bord. Det er utviklet en ny skrogform hvor minimal skrogmotstand er nøye balansert opp mot plassbehov og sjøegenskaper. Nybygget får en lengde på 74,7 meter, en bredde på 15,40 meter og vil ha en innredning for 32 personer.

Levering av nye «Volstad» vil skje i mars 2013.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler