Wärtsilä nedbemanner på Rubbestadneset

Publisert: 01.11.2012 kl. 10.40 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Wärtsilä testlab
Wärtsilä testlab


Nybyggingsmarkedet for handelsfartøy fortsetter å være utfordrende. For å sikre selskapets konkurransedyktighet planlegger Wärtsilä å tilpasse produksjonskapasiteten og øke fleksibiliteten. Som en følge av dette planlegger Wärtsilä å flytte sammenstillingen og testingen av vridbare propeller (CPPer) i Rubbestadneset til selskapets joint venture fabrikk i Zhenjiang, Kina. Wärtsilä planlegger også å flytte sammenstillingen og testingen av gir fra Rubbestadneset til sin multiproduktfabrikk i Trieste, Italia. Dette betyr at Wärtsilä reduserer arbeidsstokken i Norge med 110 posisjoner. Wärtsilä har som mål å fullføre overføringen i tredje kvartal 2013. Videre planlegger Wärtsilä også å utfisjonere skipsservicevirksomheten i Norge til et nytt selskap.

I 2010 flyttet Wärtsilä sammenstilling og testing av thrustere fra Drunen, Nederland til Trieste, Italia, hvor selskapet opprettet en multiproduktfabrikk for å få mer fleksibilitet i tider med skiftende etterspørsel. Ved å flytte girproduksjonen fra Norge til Italia, vil Wärtsilä være i stand til å oppfylle alle forpliktelser med et mer effektivt og fleksibelt produksjonskart. Ved å flytte CPP-produksjonen til Zhenjiang, øker Wärtsilä sin tilstedeværelse det sterke maritime sentrumet Kina.

– For å beholde vår ledene posisjon må vi tilpasse oss etter markedsbehovene. Vår strategi krever et fleksibelt produksjonskart med fokus på sammenstilling og testing. Ved å videreutvikle og bruke multiproduktfabrikker kan vi effektivt justere produksjonen basert på markedssituasjonen, sier Björn Rosengren, CEO i Wärtsilä.

– Å flytte produksjonen av gir og propeller er en tøff avgjørelse for Wärtsilä i Norge. Produksjonen i Rubbestadneset har en sterk posisjon, både i lokalsamfunnet og i selskapets historie. Jeg føler med de ansatte som blir berørt av endringen og vi vil hjelpe de i prosessen for å finne seg nytt arbeid, sier Sveinung Hansen, adm. dir. for Wärtsilä Norway. Han fortsetter: –  Fra et strategisk perspektiv er overføringen av disse aktivitetene et logisk skritt å ta. Wärtsilä har tatt mange grep for å tilpasse virksomheten til markedssituasjonen, nå er tiden kommet for å justere produksjonsorganisasjonen også.

Forskning og utvikling, samt engineering, for CPPer og gir forblir i Norge, og Norge vil fortsette å være konsernets ekspertsenter for disse produktgruppene. Virksomheten i Norge omfatter også ekspertsenteret for, og produksjonen av, elektro- og automasjonsprodukter og løsninger, servicetjenester for alle Wärtsiläs produkter, skipsdesign og de nylig kjøpte selskapene Wärtsilä Oil & Gas og Wärtsilä Moss.

CPP og girproduksjon i Norge

Wärtsilä planlegger å stanse all produksjon av CPPer og gir i Rubbestadneset. En gruppe fra den lokale ledergruppen for produksjonen har lagt fram et forslag til Wärtsiläs ledelse om et bedriftsinternt oppkjøp, der et nytt selskap blir opprettet og tar over maskinparken og sammenstillingsaktivitetene. Wärtsilä vil nå undersøke gjennomførbarheten til dette forslaget.

Skipsservice i Norge

Wärtsilä har også evaluert serviceaktivitetene sine. I henhold til konsernets strategi om å fokusere på kjerneaktiviteter, planlegger Wärtsilä å utfisjonere skipsservicevirksomheten (dokkrelaterte servicetjenester) i Rubbestadneset og Ålesund til et nytt selskap. Selskapet vil bli delvis eid av Wärtsilä og delvis av en samarbeidspartner. Partnerskapet vil ha full fokus på å utvikle skipsservicevirksomheten, og vil være i stand til å gjøre nødvendige investeringer som en større dokk som kan ta i mot den nye moderne flåten av offshore forsyningsfartøy. Dette vil legge til rette for bærekraftig vekst for det nye selskapet.

Wärtsilä planlegger å overføre ca 60 skipsserviceansatte i Norge til dette nye selskapet. Planene er enda på et tidlig stadium og Wärtsilä er i dialog med flere nasjonale og internasjonale partnere for å videreutvikle planene. Wärtsilä forventer å starte partnerskapet i begynnelsen av 2013.

Et samarbeid mellom Wärtsilä og en partner vil i følge Hansen gjøre skipsservicevirksomheten mer bærekraftig. – Å danne et sterkt selskap som har fokus på skipsservicetjenester, vil legge til rette for fremtidig vekst for virksomheten, samt gjøre nødvendige investeringer mulig. Det nye selskapet vil nyte godt av Wärtsilä Ship Services sin sterke posisjon i markedet og kan bruke vår eksisterende business som en unik plattform. Videre kan Wärtsilä fortsatt bruke skipsservicetjenestene som en del av sitt tilbud, og de vil bli levert av et spesialisert selskap. Jeg håper vi kan fullføre denne prosessen i løpet av 2013.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler