Wilhelmsen og Kongsberg samarbeider om autonom skipsfart

Publisert: 04.04.2018 kl. 09.00
Det nye selskapet Massterly tar neste steg i utviklingen ved å etablere infrastruktur og tjenestetilbud for å utvikle og drifte autonome fartøy. Illustrasjon: Kongsberg
Det nye selskapet Massterly tar neste steg i utviklingen ved å etablere infrastruktur og tjenestetilbud for å utvikle og drifte autonome fartøy. Illustrasjon: Kongsberg
Det nye joint venture-selskapet Massterly, bestående av Kongsberg og Wilhelmsen, skal være fullt operativt fra august 2018.

Wilhelmsen og Kongsberg inngår samarbeid for å ta neste steg innen autonom skipsfart ved å tilby en komplett verdikjede for autonome skip, fra design og styringssystem til operasjonell drift av fartøyene.

Ledende posisjon
– Som en verdensledende maritim nasjon har Norge tatt en ledende posisjon innen utviklingen av autonome skip. Gjennom etableringen av det nye selskapet Massterly tar vi neste steg i denne utviklingen ved å etablere infrastruktur og tjenestetilbud for å utvikle og drifte fartøyene, samt avanserte logistikkløsninger tilknyttet maritime, autonome operasjoner. Dette selskapet vil redusere kostnader i alle ledd og være aktuelt for alle selskaper som har et transportbehov, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilhelmsen, i en pressemelding.

Kontrollsenter

Selskapet, som altså har fått navnet Massterly, vil ha egne landbaserte kontrollsentere for å overvåke og drifte autonome fartøy som seiler i Norge og internasjonalt. Med tilsammen 360 års erfaring, vil Massterly nyttiggjøre seg av Kongsberg Gruppens unike teknologiske kompetanse og løsninger, og Wilhelmsens verdensledende erfaring fra logistikk og maritime operasjoner, heter det i pressemeldingen. 
Posisjonen som ledende maritim nasjon skaper også muligheter for Norge i utviklingen av neste generasjons maritime personell. 

– Autonomi og fjernstyrte operasjoner er en viktig utvikling for maritim industri. Norge har tatt en ledende posisjon, noe som har vært mulig som følge av et tett samarbeid mellom norsk maritim klynge og norske myndigheter. De siste årene har det vært en rivende utvikling og vi har betydelig pågang fra kunder over hele verden, fra tradisjonell maritim industri og fra andre. Når autonome skip om kort tid blir en realitet vil Massterly være avgjørende for å digitalisere infrastrukturen og driften, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Yara Birkeland

I mai 2017 ble skipet Yara Birkeland annonsert. Skipet blir verdens første autonome, helelektriske containerskip, og skal i løpet av 2020 være i autonom operasjon mellom Yaras produksjonsfasiliteter på Herøya og havnene Brevik og Larvik. Massterly kan levere og operere autonome fartøy som Yara Birkeland

- Foreløpig er vi helt i starten av denne utviklingen, men vi ser og tror at det vil være et betydelig marked for denne typen tjenester i nær fremtid. I første rekke er det nærskipsfarten som vil ta i bruk autonome skip. Dette innebærer også økt konkurransekraft for å flytte transport fra vei til sjø. Massterly vil tilby miljøvennlig transport med null eller særdeles lave utslipp. Gevinstene er økt effektivitet og reduksjon av klimautslipp. For Norge som en havnasjon vil dette bli et viktig bidrag for å nå FNs internasjonale bærekraftsmål, sier Wilhelmsen.

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler