Wilson kjøper seks skip

Publisert: 30.10.2018 kl. 09.33
Wilson Leith er ett av skipene i en flåte som nå vokser med seks skip. Illustrasjonsfoto: Wilson ASA.
Wilson Leith er ett av skipene i en flåte som nå vokser med seks skip. Illustrasjonsfoto: Wilson ASA.
Rederiet Wilson kjøper seks bulkskip fra selskap i Strømberg Gruppen. Kjøpesummen, som skal gjøres opp i aksjer, er oppgitt til 94 millioner kroner. Overtakelser av skipene vil skje i løpet av 2018. og ved overtakelsen blir det gitt Wilson-navn, heter det i en pressememdling.

Skipene kontrolleres allerede av Wilson gjennom kommersielt tidscerteparti siden starten av 2017. Etter Wilsons vurdering vil overtakelsen av de seks skipene sikre forutsigbarhet og styrke selskapets inntjeningsgrunnlag.

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon av mindre tørrlastskip i størrelse 1 500 - 8 500 dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en ledende europeisk aktør og konsernet opererer 114 skip, hvorav 82 er eiermessig kontrollert før transaksjonen. Wilsons strategi er å tilby norsk og europeisk industri konkurransedyktige, sikre, fleksible og langsiktige sjøveis transporttjenester. 

KJØPESUMMEN Samlet brutto kjøpesum for de seks skipene er avtalt til 94 millioner kroner og skipene overtas på alminnelige vilkår. Brutto kjøpesum er forhandlet fram basis verdsettelse av tilsvarende secondhandtonnasje. Nettoprovenyet, avtalt kjøpesum fratrukket gjeld, er 39 millioner kroner. Wilson vil således innfri eller overta samlet pantegjeld på til sammen ca. 55 millioner kroner som et ledd i transaksjonen. I henhold til avtalen vil Wilson erverve de seks bulkskipene gjennom et aksjevederlag, tilsvarende nettoprovenyet 39 millioner kroner, der Wilson utsteder 1.644.182 aksjer basert på gjeldende styrefullmakt gitt av generalforsamlingen den 9. mai 2018. 

Ved gjennomføring av transaksjonen vil aksjeoppgjøret skje gjennom en rettet emisjon mot selger der avtalt kurs for bytteforholdet er NOK 23,72 per aksje.  

STOR FLÅTE Skipene er i størrelsesorden 2 350 dwt - 2 850 dwt og er bygget mellom 1995-1997.

Kjøpet av de seks skipene underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet. Wilson opererer etter kjøpet en flåte på 114 skip hvorav 88 vil bli eiermessig kontrollert av selskapet. 

 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen