Windea Leibniz-oppgraderinga er fullført

Publisert: 06.02.2023 kl. 18.39
Windea Leibniz ved kai ved Ulstein Verft. Foto: Ulstein.
Windea Leibniz ved kai ved Ulstein Verft. Foto: Ulstein.
Arbeidet med oppgraderinga av Windea Leibniz er no fullført ved Ulstein Verft. Med ein auke på lugarar frå 60 til over 80 har fartøyet gått over frå å vere ein SOV til ein CSOV, altså eit serviceskip i havvindindustrien som også kan utføre utvida støtte til kommisjonering. I tillegg har verftet installert ein ekstra pidestall på hekken for operasjonar i Østersjøen, som kjem i tillegg til den høgdejusterbare pidestallen til bruk i Nordsjøen.


Oppgraderinga utvidar operasjonsområdet til "Windea Leibniz" og gjer henne endå meir attraktiv for offshoremarknaden.

50 PROSENT AUKE I OVERNATTINGSKAPASITETEN
Oppgraderinga inkluderer ein auke på 50 prosent i overnattingskapasiteten om bord. Dette gjer at det også var vore utført omfattande ombygging av garderobar/tørkerom, konferanserom og dagrom. Totalt vart lugarkapasiteten auka frå 63 til 81lugarar. Windea Leibniz kan no ha om bord opp til 85 teknikarar for vindparkar, servicepersonell og mannskap.

Ein annan viktig milepåle var installasjonen av ein ny høgdejusterbar pidestall for den rørslekompenserte gangvegen, noko som gjer fartøyet meir fleksibelt i havvindparkar. No kan gangvegen operere i eit område mellom 17,5 og 23 meters høgd over havoverflata.

MEIR FLEKSIBILITET 
Då Bernhard Schulte Offshore bestemte seg for å installere ein ekstra pidestall akterut, var det fordi knapt nokon andre havvindservicefartøy som opererer i dag kan ta på seg oppdrag både i Østersjøen og Nordsjøen. I Østersjøen er serviceplattformene generelt plassert lavare enn i Nordsjøen. Den eksisterande gangvegen til skipet kan brukast på begge pidestallane.

− Med dei to nye pidestallane er vi meir fleksible når vi nærmar oss vindturbinane. Det er ingen einheitleg standard for høgda på plattformene i vindparkane i Nordsjøen. Etter oppgraderinga kan vi no variere høgda på gangvegen vår, og bytte frå den eine pidestallen til den andre, noko som gjer oss endå meir fleksible når vi jobbar i ulike vindparkregionar. Dei nye lugarane gjer at vi kan ta i mot fleire teknikarar om bord. Alt dette gjer Windea Leibniz attraktiv i CSOV-marknaden, seier Rainer Müller, som er kaptein på Windea Leibniz.

STRUKTURELT ARBEID PÅ DESIGN OG ENGINEERING
Ulsteins designarar og ingeniørar har vore involverte i det strukturelle forarbeidet, som mellom anna inkluderer forsterking av brua for å kunne bere den nye landgangen som no kviler på brutaket. Området rundt pidestallen måtte også styrkast.

− Dei nye oppgraderingane gjer at eit svært kapabelt fartøy har vorte endå meir allsidig. No er Windea Leibniz meir fleksibel og attraktiv for marknaden. Oppgraderinga var perfekt planlagd og gjennomført av Ulstein, og eg ynskjer å takke alle dei involverte i dette flotte prosjektet, seier Matthias Müller, som er administrerande direktør i Bernhard Schulte Offshore.

Om Windea Leibniz
  • Windea Leibniz er eit ULSTEIN SX175-design frå Ulstein Design & Solutions AS og vart levert som nybygg frå Ulstein Verft i 2017.
  • Skipet har X-STERN og  X-BOW for auka komfort og redusert støy og vibrasjonar, og er Ulstein sitt X-BOW-skip nummer 100.
  • Windea Leibniz er no ferdigstilt til å støtte den planlagde havvindkraftutvklinga i Nord-Europa.
  • Fartøyet fungerer som ein påliteleg og miljøvennleg plattform for vindparkdrift og vedlikehaldsstøtte, teknikarinnkvartering og transport, og vil syte for sikker og påliteleg tilgang til offshoreinstallasjonar.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler