Planlegger storskala hydrogenpark

1 uke siden

Equinor i partnersamarbeid om første store offshorepark for grønt hydrogen i tysk del av Nordsjøen

Visjonen er å produsere inntil 10 gigawatt grønt hydrogen til havs innen 2035. Illustrasjon: AquaVentus.
Teknisk-prøvetur for «Alba» i Sognefjorden. Foto: Havyard Leirvik AS


To skip på to dager fra Havyard Leirvik

1 måned siden
Leverer en brønnbåt og et vindmølleskip
Illustrasjon fra NorthWind

Kick-off for stort vindforskningssenter

1 måned siden
Ttar sikte på å gjøre vindkraft billigere, mer effektivt og mer bærekraftig
Et solcellepanel sørger for tilstrekkelig batterikapasitet for å operere sensorene. Selve fartøyet, som er utstyrt med et seil, drives fremover ved hjelp av vind. Farkosten har en forhåndsinnstilt rute til Skottland, men styres også av piloter fra Akvaplan-niva sitt hovedkontor i Tromsø. Foto: Offshore Sensing

Sailbøyen har god vind på vei til Hywind Scotland

1 måned siden
En del av en studie for å finne ut av adferden til fisk og andre marine arter rundt flytende vindmøllene
Vissims kontrollrom i Horten: Per Henæs, daglig leder i Vissim (stående), og Morgan Helmen, systemingeniør (sittende). Foto: Vissim.

Vissim inngår langtidsavtale med Equinor

1 måned siden
Skal levere digitale marine optimaliseringsløsninger til Equinors havvindprosjekter
Foto: Bernt Sortland

Kristoffer Tronds – setter ny standard

1 måned siden
Båten kombinerer varmepumpe med batteriløsning.
Island Discoverer er av typen UT 717 CDX, designa av Kongsberg Maritime, og er den femte av denne typen i flåten til Island Offshore.  Foto: Anne Lise Osnes

Island Discoverer er døypt og levert

2 måneder siden
Offshorefartøyet er klar til å innta marknaden på norsk sokkel
Nexans Aurora har vorte levert på tid trass i at ein samtidig har handtert Covid-19-pandemien. Foto: Ulstein.

Ulstein har levert Nexans Aurora

2 måneder siden
Fartøyet vil ha ei viktig rolle for Nexans
Equinor samarbeider med det polske energiselskapet Polenergia om havvindprosjektet i Østersjøen. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor

Łeba valgt for havvind i Østersjøen

2 måneder siden
Blir havneby med drifts- og vedlikeholdsbase for Equinor
Alle foto: Per Eide Studio.

Opptur med prøvetur på ‘Nexans Aurora’

2 måneder siden
Dei gode prøvetursresultata så langt er også ein stor takk til leverandørane
Vard har inngått kontrakter på design og bygging av tre havvind servicefartøy som skal operere for Dogger Bank Wind Farm i Nordsjøen. Illustrasjon: Vard.

Vard har vunnet kontrakter på tre havvind servicefartøy

3 måneder siden
Fartøyene skal operere i havvindparken Dogger Bank Wind Farm
Fiskeinteresser vann over havvind på Havsul 1.  Foto: NVE

Stor siger for Fiskebåt

4 måneder siden
Endeleg nei til for vindkraftprosjektet Havsul I
Enova justerer støttesatsene for sjøtransport. Foto: JK-Foto/Brødrene Bakken.

Enova justerer støttesatsene for sjøtransport

4 måneder siden
Har delt ut over 850 millioner kroner i støtte gjennom programmene Batteri i fartøy og Elektrifisering av sjøtransport siden 2018