Gjennombrudd for smart bro

1 uke siden

Ny løsning fra Norwegian Electric Systems gir sikrere, enklere og mer fleksibel bro

Den nye broløsningen fra NES, RAVEN INS, er den første i verden som er utviklet i et helhetlig system og fått typegodkjenning etter  INS-standarden. Broen er et komplett og fullintegrert navigasjonssystem med brukervennlige skjermer, stol, felles og enhetlig program og hardware. Foto: Norwegian Electric Systems