Utdaterte krav holder oss utenfor sjømannsfradraget

1 uke siden

Utdaterte krav holder noen utenfor sjømannsfradraget

Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet
Hurtigbåten M/S Vetlefjord skal oppgraderes. Foto: Torghatten Midt.

Torghatten Midt tildelt kontrakt i Trøndelag

3 uker siden
Skal drifte ferje og hurtigbåt fra Frøya til bilfrie Øyrekka ytterst på Trøndelagskysten
Styringsgruppen i Maritim uke. F.v. Hedda Grip Vikse, Aslak Askeland, Martin Doyle, Nils Konrad Bua, John Malvin Økland, Sverre Flatebø, Sveinung Stensland, Dag Inge Aarhus, Sverre Meling, Tore Gautesen, André Sæbø, foran Liv Reidun Grimstvedt. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Samler det maritime Norge i Haugesund neste år

3 uker siden
Haugesundkonferansen, Sjøsikkerhetskonferansen og Fritidsbåtkonferansen arrangeres på en og samme uke
26 meter langt servicefartøy for akvakulturindustrien. (Illustrasjon fra Moen Marin)

Brunvoll med utstyrspakke til 26 meter akvakultur

3 uker siden
Skal levere et bredt utvalg av utstyr til et nytt kompakt servicefartøy for Moen Marine
De tre direktørene signerer avtalen. Foto:  Lars Åke Andersen/Nofima.

Samarbeid for oppdatert havbrukskunnskap

4 uker siden
Skal bidra til en langsiktig og bærekraftig verdiskaping innen akvakultur
Intensjonen er at Kristiansundmodellen for maritim beredskap skal bli nasjonal standard for alle Norges kystkommuner. På bildet: Thomas Hammerset (t.v.) Paul Einar Storvik, Torbjørn Sagen, Merethe Thomassen og Mariann B Schultz Wiig. Foto: Safepath

Kristiansund blir foregangskommune

1 måned siden
Skal samarbeide om et banebrytende pilotprosjekt for økt maritim sikkerhet og beredskap
Agder har mange fantastiske uthavner, og Ny-Hellesund er også fredet som kulturmiljø. Foto: Trond Isaksen/Riksantikvaren.

Én million til kystkultur i Agder

1 måned siden
Riksantikvaren støtter satsingen på kystkultur i Agder fylkeskommune med 500.000 i 2023 og 500.000 i 2024
Nybygget er av ST-116XL design med en lengde på 80 m og en bredde på 15,4 m.  Fartøyet skal bygges av Tersan Shipyard i Tyrkia og har fått byggenummer 1124.  Ilustrasjon: Skipsteknisk.

Bygger ny fabrikktråler av Skipsteknisk design

1 måned siden
New Zealand’s Aurora Fisheries vil erstatte rederiets nåværende fabrikktråler
Megamas Resources planlegg å introdusere to nybygg for å fylle etterspurnaden i marknaden. Illustrasjon: Ulstein.

Megamas skriv kontrakt med Ulstein

1 måned siden
Ulstein Design & Solutions AS skal levere konseptdesign på kabelleggings- og reparasjonsfartøy
Havila Holding har vore inne på eigarsida i Fjord1 sidan 2011. Sidan då har Fjord1 vakse til å ha nesten halvparten av den norske ferjemarknaden med sine om lag 80 fartøy.  Foto: Fjord1

Sel Fjord1 til konsortium av europeiske fond

1 måned siden
Forklarer avgjerda med at kapitalkostnad vil vere ein viktig konkurransefaktor framover
Runde Miljøsenter satser på maritim forskningsformidling. Foto: Ovidie Mari Lynge

Maritim kunnskapssatsing på Runde får innovasjonsstøtte

1 måned siden
Får 400.000 kroner for å hjelpe maritim sektor med overgangen til den sirkulære økonomien

Båtbygg er inne på listen igjen

1 måned siden
Her er den tiende ordrelisten for 2023.
USV-en er 24 meter lang og 7,5 meter bred. Fartøyet skal fjernstyres fra land, men vil ha flere autonome funksjoner for å sikre nødvendig sikkerhet og integritet.

Skal bruke ubemannet fartøy fra DeepOcean

1 måned siden
Aker BP skal ta i bruk et ubemannet fartøy til subsea inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid