Coey Viking (06/2021)

Publisert: 08.06.2021 kl. 00.00 | Oppdatert: 08.06.2021 kl. 09.01
Søsterfartøy Cooper Viking. Foto: Viking Supply Ships
Søsterfartøy Cooper Viking. Foto: Viking Supply Ships

Remontowa leverte i januar og mars de to PSV-ene Coey Viking og Cooper Viking til Viking Supply Ships AS, Kristiansand. Skipene er verftets byggenummer 856/3 og 856/4. Design er av type VS 4411 DF.

Coey Viking og Cooper Viking skal dekke etterspørselen etter moderne og mer miljøvennlige PSV-er. Stort dekksareal på 980 kvadratmeter, batteripakke og muligheten til å gå på LNG samt høy isklasse, gjør at Vikings nye skip krysser av mange bokser.

INN PÅ KONTRAKTER
De to Remontowa-bygde PSV-ene ble opprinnelig bestilt av Siem Offshore, men Viking Supply Ships tok over nybyggkontraktene i oktober 2019. Viking Supply Ships er et norsk shippingselskap med hovedkontor i Kristiansand, som er eid av Kistefos i Oslo.

Allerede før levering av Coey Viking, hadde rederiet sikret lang kontrakt med Wintershall DEA. Nybygget bidrar inn mot borekampanjen på inntil syv brønner med boreriggen “Deepsea Aberdeen”. I februar i år meldte Westshore Shipbrokers at også Cooper Viking var sikret kontrakt. Skipet skal jobbe for Vår Energi fra juni av, på en ettårsavtale.

MASKINERI
Wärtsilä har levert LNG-systemet, i tillegg til to W6L34DF motorer og to W8L20DF hjelpemotorer. Batteripakken kommer fra Corvus. Brunvoll har levert to tunnel-thrustere samt Azimuththruster. Azimuth-fremdrift er levert av Steerprop.

DEKK
NDM har levert dekksmaskineriet om bord. Kraner på dekk er levert fra Red Rock. Fast rescue boat er levert av Mare Safety, mens daviten til denne er fra Red Rock. Van Aalst har levert bulksystemet. Gangveier er levert av Gurskøy.

DIVERSE
Maritime Montering Poland har levert innredning, inkludert bysse (i samarbeid med Beha-Hedo Industrier) og vaskerom. Møblement er levert fra Ekornes gjennom Maritime Montering. Kjøle- og fryseanlegg er fra Aeron.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotorer: 2xW6L34DF Wärtsilä
Hjelpemotorer: 2xAUX W8L20DF Wärtsilä
Batteripakke:   Corvus
Nødaggregat:   Nordhavn/Scania/Stamford
LNG-pakke:   Wärtsilä
Thrustere:   Brunvoll
Azimuth-fremdrift:   Steerprop
Startluft:   Sperre
Dekksmaskineri:   Norwegian Deck Machinery
Dekkskraner:   Red Rock
FRC:   Mare Safety
Davit FRC:   Red Rock
Redningsflåter: 4x25 pers Survitec
Bulksystem:   Van Aalst
Gangveier:   Gurskøy
Innredning:   Maritime Poland
Bysse:   Beha-Hedo Industrier/Maritime Montering
Vaskerom:   Maritime Montering
Møbler:   Ekornes
Kjøl/frys:   AF AeronMollier
Vakuumanlegg:   Evac
Watermist brannslokking:   Semco/Danfors
Brannovervåkning:   Autronica
Skumanlegg:   Wilhelmsen
Navigasjon:   K-Bridge/K-Master
Digital oppdatering:   Navtor
Fi-Fi:   FFS Fire Fighting Systems
Katodisk beskyttelse:   Cathwell
Autopilot:   Kongsberg Maritime
Ekkolodd:   Kongsberg Maritime
DGPS/etc:   Kongsberg Maritime

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip