Eidsvaag Pioner har testet autonomi

Publisert: 26.05.2023 kl. 09.28
Eidsvåg Pioner ble styrt fra et kontrollsenter hos Kongsberg Maritime i Ålesund, mens skipet har seilt i farvannet utenfor Kristiansund, ca. 11 mil lenger nord i luftlinje. Foto: (c)Kongsberg Maritime
Eidsvåg Pioner ble styrt fra et kontrollsenter hos Kongsberg Maritime i Ålesund, mens skipet har seilt i farvannet utenfor Kristiansund, ca. 11 mil lenger nord i luftlinje. Foto: (c)Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime har demonstrert hvordan et eksisterende fraktefartøy kan fjernstyres fra et kontrollsenter på land, og også operere autonomt. Dette er trolig den mest komplekse autonome sjøreisen gjennomført i verden så langt.

Demonstrasjonen er en del av et FoU-prosjektet AUTOSHIP med flere europeiske partnere. 
Mannskapet har vært fullt engasjert på land når Eidsvaag Pioner har vært på testtokt med fremtidens teknologi. De har vært i et kontrollsenter hos Kongsberg Maritime i Ålesund, mens skipet har seilt i farvannet utenfor Kristiansund, ca. 11 mil lenger nord i luftlinje. 

Resultatene fra testtoktet ble nylig delt under et arrangement for partnerne i det EU-støttede AUTOSHIP-prosjektet. 

13 TIMER, 160 NAUTISKE MIL
Prosjektet har demonstrert en reell operasjon for et fartøy av denne typen. Underveis har skipet lagt til og fra kai, beveget seg over en lengere strekning samt unngått små og store hindringer i travelt farvann. Redningsfartøyet Det Norske Veritas II har bistått under testene med å være til mest mulig til hinder ved å navigere på kryss og tvers rundt skipet. 

Eidsvaag Pioner eies av rederiet Eidsvaag og opererer til daglig langs norskekysten. Det frakter fiskefôr til oppdrettsanlegg. Selve demonstrasjonen til AUTOSHIP-prosjektet varte i 13 timer og omfattet en reise på 160 nautiske mil utenfor kysten av Nordmøre – fra Skretting-fabrikken på Averøya til SalMars Ocean Farm 1 i Frohavet nord for Frøya, og tilbake.

VIKTIG LÆRING
Til stede under torsdagens arrangement i Ålesund var konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

– Det er veldig spennende når vi i dag kan vise verden at autonomi kan fungere godt på et moderne fraktefartøy som daglig kan sees langs kysten vår, og foreta de manøvrene den typisk utøver," sier han.

Læringen fra dette prosjektet er et viktig steg for å kunne levere kommersielle løsninger for autonom skipsfart på nye og eksisterende skip innen nærskipsfarten i Europa, og er dermed vesentlig for videre utvikling og drift av autonome skip, som for eksempel Yara Birkeland. 

– Både skip og mannskap som er involvert her sammen med våre ingeniører fortjener skryt. Jeg vet at det har blitt flere lange kvelder i kjelleren på Norsk Maritimt Kompetansesenter der vi holder til i Ålesund, Og rederiet har stilt opp med et skip som ble tatt ut av drift i forskningens tjeneste. Det er ingen selvfølge, og viser hvor fremtidsrettet aktørene i norsk maritim næring er, sier Geir Håøy. 
 
AUTONOMT TOKT OGSÅ I BELGIA
Eidsvaag Pioner er ett av to fartøy som Kongsberg Maritime har utstyrt for fjernstyrte og autonome demonstrasjoner for AUTOSHIP-prosjektet. Det andre skipet opererer i elveleiene i Sentral-Europa.  1. juni skal prosjektet derfor også vise frem teknologien i bruk på lasteprammen Zulu ved Wintam utenfor Brussel i Belgia. Demonstrasjonene i prosjektet er viktige milepæler for overgangen til en grønnere og sikrere sjøtransport.

HVA BLE DEMONSTRERT
Demonstrasjonen ble initiert, administrert og overvåket fra et Remote Operating Centre (ROC) i Ålesund og involverte en blanding av fjernstyrte og autonome operasjoner under ulike stadier av seilasen. Av hensyn til sikkerhet og dagens regelverk har det også vært et skift med mannskap ombord under testtoktene.

Den første delen av demonstrasjonen inkluderte automatisk «undocking» fra kai på Averøy. Deretter tok den autonome teknologien kontrollen over seiling ut av havnen og videre ut i åpent hav. Her navigerte skipet en rute mellom flere øyer og unngikk annen sjøtrafikk, før det ankom oppdrettsanlegget Ocean Farm 1.

Ulike manøvrer ble deretter utført ved hjelp av fjernkontroll av Dynamic Positioning (DP)-systemet. Fartøyet returnerte så samme rute tilbake til havn der det automatisk la til kai igjen. Hele operasjonen ble overvåket og tidvis fjernstyrt av den landbaserte kapteinen og maskinisten.

Under demonstrasjonen ble en rekke etablerte og nye Kongsberg-teknologier tatt i bruk, og inkluderte Auto-undocking og Autodocking, Situational Awareness System, Autonomous Navigation System, Intelligent Machinery System, Connectivity & Cyber Security System, Remote Operations Center og Dynamic Positioning. Skybaserte kommunikasjonssystemer og avanserte simuleringer har også vært involvert for å teste og sikre at fartøyet opererte trygt og godt.

AUTOSHIP er et fireårig FoU-prosjekt under Horizon 2020-programmet, Grant Agreement N°815012. Det er et samarbeid mellom KONGSBERG, Sintef og flere europeiske partnere, inkludert Norges Forskningsråd. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler