Nå bygges verdens første hydrogendrevne lasteskip

Publisert: 25.03.2021 kl. 13.10
Slik blir det nye bulkskipet som skal drives av hydrogen og rotorseil. Illustrasjon: Norwegian Ship Design
Slik blir det nye bulkskipet som skal drives av hydrogen og rotorseil. Illustrasjon: Norwegian Ship Design
Egil Ulvan Rederi fra Trondheim vant den prestisjefylte kontrakten med Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri om å bygge og drifte verdens første nullutslipps bulkskip. Skipskonseptet som skal benyttes er utarbeidet i tett samarbeid med designselskapet Norwegian Ship Design – TNSDC, fra Førde.

 31 rederier deltok i konkurransen som oppdragsgiverne arrangerte i samarbeid med Grønt Skipsfartsprogram og som Egil Ulvan Rederi kom seirende ut av.

Administrerende direktør Arild Hoff i Egil Ulvan Rederi forklarer i en pressemelding noe av suksessoppskriften:

–Det ligger i vårt DNA å være framoverlente og flytte grenser. Vi har eiere som er svært interessert i teknologi og alltid «hands on».

NYE MULIGHETER
Det er blant annet Ivar Ulvan som en av eierne Hoff sikter til. Ikke bare er han reder, han er også teknisk sjef. Iført kjeledress og med skitt som bekrefter hands on.

Ivar Ulvan befinner seg nå ved verftet Tersan i Tyrkia der rederiet har godsskipet Oddrun With under ferdigstilling.

–Vi skal alltid strekke oss etter nye muligheter, samtidig som vi hele tiden skal bygge på det vi tidligere har gjort og det vi kan. Ideene som nå er konkretisert i Orca With har vi utviklet sammen, rederi og designer, sier Ivar Ulvan.

Samarbeidet med Norwegian Ship Design har vært avgjørende, legger Ivar Hoff til.

–Vi kjenner hverandre godt fra tidligere og har et nært og tett samarbeid som bokstavelig talt har vært gull verd i denne konkurransen.

LEDENDE PÅ MILJØTEKNOLOGI
Administrerende direktør Gjermund Johannessen i Norwegian Ship Design – TNSDC, er svært fornøyd med å vinne sammen med Egil Ulvan Rederi. 

–Som selskap har vi arbeidet målrettet for å bli ledende på utvikling av skreddersydde og energieffektive skipsdesign og bruk av fremtidsrettet ny miljøteknologi om bord i fartøy. Egil Ulvan Rederi er svært framoverlent og har tilsvarende ambisjoner som rederi. Vi har et tett og godt samarbeid, der vi ser muligheter og finner løsninger sammen, sier Johannessen.

Rederi og designselskap har presentert tekniske løsninger med ekstremt fokus på redusert energibruk og dermed spart drivstoff i møtene de har hatt med Felleskjøpet, Heidelberg Cement og ekspertise fra DNV.

Konseptet som overbeviste fikk tidlig prosjektnavnet With Orca - Powered by Nature. Forklaringen på benevnelsen er delvis at fartøyet er hydrogendrevet, men også fartøyet skal redusere hydrogenforbruket ytterligere ved direkte bruk av naturkreftene. Ruten mellom Oslofjorden og Rogaland har mye energi lett tilgjengelig om den utnyttes rett.

15 ÅRS KONTRAKT
Bulkskipet som skal inn i en 15 års kontrakt med Heidelberg og Felleskjøpet skal frakte korn fra Østlandet til Vestlandet og stein og grus fra Vestlandet til Østlandet. Skipet skal driftes utelukkende av kombinasjonen av hydrogen og rotorseil. Med en spesialutviklet kjølløsning og rotorseil skal skipet kunne seile lange strekninger kun med krefter fra vind.

Prosjektet går nå inn i en mer detaljert utviklingsfase der tekniske løsninger skal videreutvikles og optimaliseres. Denne fasen inneholder en rekke spennende delprosjekter som skal utvikles med nytteverdi langt utover dette prosjekt. Målet er likevel at både transportkontrakt med vareeierne og byggekontrakt med verft skal inngås ved årsskiftet 2021/2022. Skipet skal være klar til drift i 2024, med sjøsetting i 2023.

FAKTA OM FARTØYET
• Prosjektnavn With Orca - Powered by Nature
• Selvlossende bulkskip – nullutslipp.
• Lengde cirka 88 meter
• Dødvekt cirka 5500 tonn
• Drives av hydrogen og vindkraft
• Hydrogen lagres om bord i komprimert form
• To rotorseil for seiling
• Skrog og propulsjonsløsning for høy energieffektivitet
• Hydrogen forbrenningsmotor med spesialtiltak for økt motoreffektivitet
• En rekke andre energibesparende tiltak
• Prosjektert får stor andel norsk utstyr

FAKTA OM Egil Ulvan Rederi AS
• Ledende innen frakt av stykkgods og fiskefôr, med 100 års erfaring på kysten
• Fremoverlent, nyskapende og miljøbevisste. Rederiet har en moderne, effektiv og
miljøvennlig flåte.
• Rederiet eies av 4. generasjon, Ivar Ulvan og Asbjørg Ulvan
• Eier og driver 7 fartøy, 4 stykkgodsfartøy og 3 som frakter fiskefôr.
• Rederiet har et svært avansert og miljøvennlig fartøy «Oddrun With» under bygging, som settes i drift sommeren 2021.

FAKTA OM Norwegian Ship Design – TNSDC AS
• Norwegian Ship Design er skipsdesignselskap med klar ambisjon om å være ledende
innenfor utvikling av energieffektive, lav- og nullutslippsløsninger
• Innovasjon og skreddersøm er kjernekompetanse
• Inhouse kompetanse innen alle disipliner, nettverk av erfarne partnere for
skalert kapasitet og verifikasjon der ønskelig
• Selskapet er ledende innen batteriløsninger og står bak prosjektering av sambandet Moss Horten – verdens største samband med elektrisk drift.
• Målsetning om å bli ledende også innen hydrogendrift
• Selskapet holder til i Førde

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler