Grotanger (04/2021)

Publisert: 14.04.2021 kl. 00.00 | Oppdatert: 14.04.2021 kl. 17.42
Foto: Aas Mek Verksted
Foto: Aas Mek Verksted

9. mars ble Grotanger overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Brønnbåt Nord AS, Engenes. Designet er av type Aas 3002 ST, og dette er verftets bnr. 205.

Grotanger er utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system, og med et brønnvolum på 3000 kubikkmeter. Rederiet har to brønnbåter fra før, som også er tidligere Aas-bygg. Brønnbåt Nord er hjemmehørende på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS.

DIREKTE SORTERING
Nybygget har et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående. Grotanger går på null utslipp under lukket transport med overvåking, og er utstyrt med blant annet rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, og avluseranlegg. I tillegg er båten også arrangert med et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via to store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykks rom som en del av lastelinjen.

OVERVÅKER FISKEN
Lasteromvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten er utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kW. Dette gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr. C pr. time. Her er også lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

MASKINERI
I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsilä 9L20 på 1980 kW ved 1200 o/min, som er tilkoplet et Brunvoll gir og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to Wärtsilä 8L20 generatorsett hver på 1760 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min. For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropell forut og akter.

DEKK
For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger-kraner fra Bergen Hydraulic på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. Laste- og lossesystem er levert av MMC First Process. RSW-anlegget er levert fra PTG FrioNordica. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan fisketellere og smolttellere fra WingTech.

INNREDNING
R&M Ship Interior har levert innredningen om bord. AeronMollier har levert ventilasjonsanlegget. Dører er levert av Baggerød og Libra-Plast. Kjølesystem for proviant er levert av GK Inneklima.

DIVERSE
Den elektriske installasjonen er foretatt av Vik Elektro. Elektronisk utstyr fra Furuno Norge er levert fra O. Øverland. Malingssystem er levert av Carboline og Multi Marine. Tyco Fire & Integrated Solutions har levert CO2-brannslukkingsanlegg.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor:   Wärtsilä Finland
Hjelpemotorer:   Wärtsilä Finland
Nød- havneaggregat:   Nogva Motorfabrikk
Gir/propellanlegg:   Brunvoll
Sidepropeller:   Brunvoll
Dekkskraner: Palfinger Bergen Hydraulic
Laste-/lossesystem:   MMC First Process
Sorteringsteller:   MMC First Process
RSW-anlegg:   PTG FrioNordica
UV-anlegg:   Sterner
Lusefilter:   Mosshydro
Anervinsj:   AS Scan
Fisketellere:   Aqua Scan
Smolt-tellere:   WingTech
MOB-båt/davit:   Maritime Partner
Flomlys/bauglys:   Luminell
Søkelys/nav.lys:   R. Stahl Tranberg
Generell belysning:   Glamox
Innredning:   R&M Ship Interior
Ventilasjon:   AF AeronMollier
Proviantkjøl:   GK Inneklima
Utvendige dører:   Libra-Plast
Innv. dører:   Baggerød
Vindu:   Bohamet
Toalettanlegg:   Jets
Vaskesystem: Well Wash Aas Mek. Verksted
Maling:   Multi Marine/Carboline
Ventil-/rørutrustning:   Robinet
Brannslukking:   Tyco Fire & Int. Solutions
Pumper:   PG Flow Solutions
Pumper:   Allweiler
El-installasjon:   Vik Elektro
El-utstyr: Furuno Norge O. Øverland
Filter:   Øwre-Johnsen
Kabel- rørgjennomføringer:   Roxtec

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip