Færøysund (10/2021)

Publisert: 19.10.2021 kl. 00.00 | Oppdatert: 19.10.2021 kl. 08.32
Foto: www.uavpic.com
Foto: www.uavpic.com

16. september ble Færøysund overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Færøy AS, Herøy. Fartøyet er verftets byggenummer 206, og designet er av type AAS 3002 STDE-Hybrid

Brønnbåten gikk rett fra levering til Helgeland/Salten, og inn på langsiktig kontrakt for Nova Sea AS og Salten Aqua AS, samt en del samarbeidende oppdrettere. Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 STDE-Hybrid, med en lastekapasitet på 3000 m3. Færøy AS, som er mottaker av skipet, er hjemmehørende på Herøy utenfor Sandnessjøen i Helgeland. Rederiet har tidligere fått levert Steinar Olaisen (MM 08/17) fra Aas Mek.

90 PROSENT UTSLIPPSREDUKSJON
Færøysund er utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. Båten har diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt utstyr for å kunne koble seg på de nye landstrømanleggene. ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoff forbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømkapasiteten i havnene, og som også reduserer støyutslipp til omgivelsene. Båten er utstyrt med eksos renseanlegg, som gir 90 prosent reduksjon i utslipp av NOx, heter det i en pressemelding fra verftet.

MODERNE BRØNNBÅT
Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for rensing av vann, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, automatisk vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter. Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykkslasting. Her er RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kW, og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1,2 gr. C per time.

MASKINERI
Fremdriftsanlegget er et dieselelektrisk hybridsystem med to 1000 kW PM- elektriske motorer, levert fra ABB. Dette er tilkoplet et Brunvoll gir- og propellanlegg, og som forsynes fra 4 stk CAT generatorsett fra Pon Power, på totalt 5244 bkW, samt et ESS-batterianlegg med kapasitet på 650 kW. Det er montert et nødstrømsaggregat fra Nogva Motorfabrikk AS, av type Nogva Scania DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min.

DEKK
Bergen Hydraulic har levert Palfinger-kranene på dekk. RSW-anlegget er levert fra PTG FrioNordica. Ankervinsj, fortøyningsvinsjer, hjelpevinsjer og capstans er levert av AS Scan. Søkelyssystemet bestående av tre fjernstyrte HMI søkelyskastere, er levert av Skipsutstyr. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, Aqua Scan fisketellere og smolttellere fra WingTech. Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfiseringssystem “Well Wash”. Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

INNREDNING
R&M Ship Interior har levert innredningen om bord. Ventilasjonsanlegget er levert av Copra Drift. GK Inne-klima har levert proviantkjøleanlegg. Utvendige dører er levert av Libra-Plast og innvendige dører er levert av Baggerød/R&M Ship Interior.

UTSTYRSLISTE
Framdriftsmotor:   ABB
Hjelpemotorer:   Pon Power
Gir:   Brunvoll
Propellanlegg:   Brunvoll
Nødaggregat:   Nogva Motorfabrikk
Sidepropeller:   Brunvoll
Dekkskraner: Palfinger Bergen Hydraulic
Vinsjer/capstans:   AS Scan
Ankervinsj:   AS Scan
Laste-/lossesystem:   MMC First Process
Fisketeller:   AquaScan
Smoltteller:   WingTech
Ozonanlegg:   Normex
RSW-anlegg:   PTG Frionordica
UV-anlegg:   Sterner
Ankerutrustning:   Fossen Trading
MOB-båt/davit:   Mare Safety
Div. belysning:   Glamox
Søkelyssystem:   Skipsutstyr
Tyfon:   R. Stahl Tranberg
Innredning:   R&M Ship Interior
Ventilasjon:   Copra Drift
Proviantkjøl:   GK Inneklima
Styrehusstoler:   NorSap
Dører:   Libra-Plast
Innv. dører:   Baggerød/R&M Ship Interior
Vinduer:   Bohamet
Toalettanlegg:   Jets
Vindusviskere:   Decca Technology
El-installasjon:   Vik Elektro
Elektronisk utstyr:   O. Øverland
DP-anlegg:   Brunvoll
Maling:   Carboline
Ventil-/rørutrustning:   Robinet/Brdr. Dahl
Brannslukking:   Tyco Fire & Int. Sol.
Finansiering:   Nordea
Lusefilter:   MossHydro

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip