Lunde (09/2021)

Publisert: 21.09.2021 kl. 00.00 | Oppdatert: 21.09.2021 kl. 11.09
Foto: Brunes Foto
Foto: Brunes Foto

I august ble Lunde overlevert fra Hukkelberg Boats AS til Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn. Patruljebåten er verftets byggenummer 200.

Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn har nettopp overtatt en avansert hurtiggående patruljebåt fra Brødr. Hukkelberg på Aukra. Fartøyet skal benyttes til oppsynsoppdrag, samt en rekke andre funksjoner som pålegges Statens naturoppsyn. Fartøyet får hjemmehavn i Svolvær.

Nybygget er av type Flying Fish 40Z MK2 Patrol. Den har en lengde på 12 meter og er utrustet for et mannskap på to personer. Overbygget er designet med hvileplasser, salong, pantry og toalett med dusj. Videre er båten utrustet med hydraulikkanlegg, garn- og linehaler, ankervinsj, bauglem og lettbåt som kan tas opp i egen hekkslipp, forteller Øyvind Hukkelberg.

MULTIFUNKSJONELL
I valget av båt har vi lagt vekt på at fartøyet skal være multifunksjonelt og samtidig ivareta miljøaspektet, sier Knut Magne Thomassen i Statens naturoppsyn. Vi har fokusert på en løsning som kan støtte et bredt spekter av funksjoner og å øke Statens naturoppsyn sin kapasitet både til å gjennomføre våre daglige oppgaver og vår evne til å bistå med øvrige sivile beredskapsfunksjoner. For å ivareta miljøaspektet, har vi valgt å gå for et robust aluminiums skrog med svært lang levetid. Videre er båtens størrelse og maskineri tilpasset slik at man får plass til alle nødvendige funksjoner på en så liten og effektiv plattform som mulig, uten bruk av mer ressurser enn nødvendig.

FØRST I NORGE
I følge salgsansvarlig Thomas Breivik hos Hukkelberg, vil den nye båten bli den første i Norge som tar i bruk Hamilton HJX29 vannjetter. Disse jettene skiller seg ut ved at de gir en mer effektiv utnyttelse av motorkraften. Dette gir seg utslag i både fart, akselerasjon og drivstofføkonomi. I tillegg til baugtruster monteres det også elektronisk manøvreringssystem, inklusive dynamisk posisjonering fra Hamilton, som gjør båten svært enkel å håndtere fra en av de tre styreposisjonene om bord.

DIVERSE
Hovedmotoren om bord er levert fra Yanmar Norge. Progress Ingeniørfirma har levert vannjettene, som er av type Hamilton HJX29 samt styresystemet. Stoler er levert av Brødrene Hukkelberg. Navigasjonsutstyret er fra Garmin Norway og radioutstyr er fra Oddstøl.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: Yanmar Norge
Vannjet: Progress Ingeniørfirma
Styresystem: Progress Ingeniørfirma
Navigasjon: Garmin Norway
Radioutstyr: Oddstøl Elektronikk
Stoler: Brødrene Hukkelberg
Design: Hukkelberg Boats

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip