Veidar (02/2023)

Publisert: 14.02.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 15.02.2023 kl. 10.50
Foto: Vard
Foto: Vard

Vard Søviknes kunne ved nyttårsskiftet tilbakelevere garn- og linebåten Veidar til rederiet av samme navn etter en omfattende gjenoppbygging. Båten ble hardt rammet av en brann om bord under fiske 1. april 2022.

Veidar ble levert som ny fra Simek AS til Godøy-rederiet Veidar AS i mars 2018. Båten er designet av daværende Rolls-Royce og har typebetegnelsen NVC 306. Båten er 55,50 meter lang med en bredde på 13,20 meter og hadde ved levering en fryseromskapasitet på 916,5 kubikkmeter.

Veidar har vært en topp moderne og velutstyrt garn- og autolinebåt som har fisket godt for rederiet.

Ved brannen i april i fjor ble svært mye av utstyret om bord ødelagt og båten fremstår nesten som ny etter gjenoppbyggingen. Det meste av innredningen er totalt fornyet som alle lugarer, messe, styrehus, lasterom, agnrom, emballasjerom og garderober. I tillegg er hele fabrikken ny. Mye av stålet i dekk er også utskiftet.

FORBEDRET FABRIKK
Opprinnelig var planen å bygge opp igjen båten med en identisk fabrikk, men så dukket det opp ønsker fra rederiet om å endre på fabrikken, spesielt i området hvor fisken kommer inn. Det ble også besluttet å bytte ut enkelte maskiner, der Havfront fikk en sentral rolle i fornyingen.

Fabrikken vil nå hovedsakelig driftes av en automatisk hodekappe- og buksprettemaskin som driftes av en mann alene. Ved behov kan det settes en mann til på en mindre hodekappemaskin. Når disse to driftes sammen vil fabrikken ha en teoretisk kapasitet på opptil 86 tonn fisk i døgnet.

BEDRE FLYT
– De største oppgraderingene i fabrikken er i all hovedsak i fiskemottaket som er redesignet til å gi mannskapet bedre arbeidsposisjoner og få en bedre flyt i arbeidsprosessen som vil øke effektiviteten og redusere unødvendig slitasje på kropp og sjel, forteller marketing manager Jannicke Valderhaug i Optimar som har levert fabrikken.

Når fisken tas inn i fabrikken er det også strenge krav til rapportering av fangst, og dette løses med at fisken sorteres etter art og vekt i ulike kar før den fryses og pakkes. Før ombygningen ble arten stilt manuelt på et bryterpanel, noe som ofte førte til feilsortering på grunn av menneskelige feil. Også dette systemet er oppgradert til et helautomatisk artsgjenkjenning-system, Optimar Vision. Ved hjelp av en velutviklet programvare og høyteknologiske kameraer kan det skilles på fiskearter med en treffprosent på nesten 100 prosent, noe som vil gi merkbar forenkling og forbedring for mannskapet om bord og senere når fisken skal foredles videre.

Ved ombygningen er det også lagt en del vekt på å forbedre plassering av maskinene med tanke på tilkomst ved rengjøring og service. Det er også gjort tiltak for å forbedre gangpassasjen rundt om i fabrikken, noe som vil øke sikkerheten ved rømning.

FABRIKK
Hovedleverandør for gjenoppbygging av fabrikken har vært Optimar mens Havfront har levert sløyemaskiner. Nye platefrysere kommer fra MMC First Process.

DIVERSE
Andre sentrale leverandører i forbindelse med gjenoppbyggingen av fartøyet har vært Vard Electro for elektroarbeidene, Vard Acco-
modation når det gjelder ventilasjonsarbeid, R&M Ship Interior når det gjelder isolasjon og interiørarbeider og Florvaag Elektro når det gjelder elektronikk- og navigasjonsutstyr. VSAT og kommunikasjon kommer fra Furuno. Nye styrehusstoler er levert av NorSap AS.

Sikkerhetsutstyret som er installert er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment, HL Skjong har levert vaskesystem og ingeniørtjenester og dokumentasjon i forbindelse med gjenoppbyggingen er levert av Kongsberg Maritime.

UTSTYRSLISTE
GUP-rister:   Astrup
Knipslipemaskin/vask kappemaskiner:   Breivik Mek. Verksted
Rør/ventiler:   Brødrene Dahl
Anoder/ventiler:   Dimo
Stål/anoder:   E.A, Smith
Rør/tilbehør:   Robinet
Diverse stål:   Tibnor
Galvanisering rør:   Vestsink
Rør/tilbehør:   Parker Hannifin
Slanger:   Hydroscand
Blåsesand:   Einar Øgrey Industrisand
Hydraulikksylinder:   ET Hydraulikk
Motor lettbåt: Yamaha Ferd Båt
Elektronikk/navigasjon: Furuno Florvaag Elektronikk
Rengjøring elektromotorer:   Fylling Elektromotor
Skilt:   Hatlehol Produkter
Plastskilt   Hatlehol Grafiske
Vaskesystem:   HL Skjong
Toalettsystem:   Jets Vacuum
Ingeniørtjenester/dokumentasjon:   Kongsberg Maritime
Låser:   Låssenteret
Sveisegass:   Linde Gas
Platefrysere:   MMC First Process
Div. utstyr autolinesystem:   Mustad Autoline
NDT-testing:   Nordvest Inspeksjon
Styrehusstoler:   NorSap
Losleider/livbåtleider   NorthWestCoast
Gjenoppbygging fabrikk:   Optimar
Sløyemaskiner:   Havfront
Frysematter:   Plany
Isblåsing/rensing kanaler:   Polygon
Interiørarbeider/isolasjon:   R&M Ship Interior
Klassing løfteutstyr:   Seaonics
Reparasjon HPU:   Servi Ulsteinvik
Sentralstøvsuger:   Tess Nord
El-talje:   Tingstad
Verktøy:   Tools
Ventilasjonsanlegg:   Vard Accomodation
Elektroarbeider:   Vard Electro
Sikkerhetsutstyr:   Viking Norsafe Life-Saving Equipment
Maling:   Westing
Pumpe:   Xylem Water Solutions Norge
Styrehusstoler:   Alu Design & Services
Katodisk beskyttelse:   Cathwell
VSAT/kommunikasjon:   Furuno
Kabel-/rørgjennomføringer:   CSD Sealing Systems/Roxtec

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip