Grip Austral (03/2021)

Publisert: 16.03.2021 kl. 00.00 | Oppdatert: 16.03.2021 kl. 20.12
Foto: Fosen Yard
Foto: Fosen Yard

22. desember 2020 ble Grip Austral levert fra Fosen Yard til Aquaship, Kristiansund.

Grip Austral er en ombygging av tidligere Gerda Sæle, som innebærer forlengelse på 17.5 meter, installasjon av bløggelinje fra Johnson Marine, generell oppgradering ihht SOLAS regler, og en omfattende utstyrspakke som sikrer fiskevelferd og effektiv drift, heter det i en pressemelding fra Fosen Yard. Gerda Sæle ble i sin tid levert fra Alfa Marine i Høylandsbygd i 2000.

MER KOMPLISERT ENN NYBYGG
Prosjektleder i Aquaship Gunnar Brekstad sier at valget av Fosen Yard AS er et resultat av at verftet har evnen til å håndtere ombyggingsprosjekter der gammelt og nytt utstyr skal tilpasses.

– Ombyggingsprosjekter er ofte mer komplisert enn å bygge nytt og dette har Fosen Yard utført på en glimrende måte, samt at samarbeidet mellom rederi og verft har fungert meget bra. I løpet av 2019 og 2020 har vi totalt bygd om fire brønnbåter og tilpasset dem etter dagens krav ved Fosen Yard AS i Rissa. 

Samarbeidet med Aquaship har vært lærerikt, produktivt og utfordrende, sier prosjektleder Per Tommy Roten ved Fosen Yard. Dette har vært viktige prosjekt i en utfordrende tid, og har sysselsatt størsteparten av verftet gjennom andre halvdel av 2020. At vi i tillegg har fått et betydelig kompetanseløft i vår satsing mot havbruk er en bonus.

ØKT KAPASITET
Grip Austral er forlenget med 17,5 meter i lasteromseksjon, som gir en total lastekapasitet på ca 850 m3. Båten har et nytt RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport. Det er installert filteranlegg ihht transportforskriften på den nye sirkulasjonssløyfen, samt nytt O2- og Ozonanlegg. 

MASKINERI 
Den opprinnelige hovedmotoren av type M.A.K er fremdeles med. Det er installert to Nogva Scania generatorer fra Nogva Motorfabrikk, for å håndtere det økte effektbehovet om bord.

DEKK
For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert to Seaquest-kraner på dekk. Det er i tillegg montert nye capstaner og ankervinsjer, levert fra MB Hydraulikk. Bløggelinje er levert av Johnson Marine. Øyangen har levert RSW-systemet

INNREDNING
Båten er utvidet med tre nye dobbeltlugarer med toalett og dusj, samt ny garderobe og ny vanntett IMS dør ned til maskinrom. Innredningen er levert av Norac og Lium Møbelfabrikk, med installasjon av Fosen Yard, med sanitærutstyr fra bla Jets. Libra-Plast har levert utvendige dører og Baggerød og Saajos har levert innvendige dører. Styrehuset er arrangert med nytt fjernstyringssystem fra Solbakken Automasjon for drift og overvåking av alle system, samt styring av all last og fiskehåndtering.

DIVERSE
Den elektriske installasjonen om bord er foretatt av Elpro Solutions AS. PG Flow Solutions har levert pumpepakke. Kristiansundsselskapet Atlantconsult Marine designet i sin tid både Grip Austral (2000) og Grip Antarctic (1997). De har også hatt jobben med å prosjektere ombyggingene.

UTSTYRSLISTE
Hjelpemotorer: Scania Nogva Motorfabrikk
Bløggelinje   Johnson Marine
Dekkskraner:   SeaQuest
Ankervinsj:   MB Hydraulikk
Laste-/lossesystem:   Solbakken Automasjon
Automasjonssystem:   Solbakken Automasjon
O2-anlegg   Nord Vest Teknikk
Ozonanlegg   Naustor Technology
RSW-anlegg:   Øyangen
Innredning:   Norac
Platemøbler:   Lium Møbelverksted
Ventilasjon tekniske rom:   AF AeronMollier
Utvendige dører:   Libra-Plast
Innvendige dører:   Baggerød/Saajos
Vanntett dør:   IMS
Vindu:   Bohamet
Toalettanlegg:   Jets
Elektrisk installasjon:   Elpro
Pumper:   PG Flow Solutions
Brann-/redningsutstyr:   Certex Norge
Maling:   Carboline/Multi Maritime
Anti fouling:   Cathelco

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip