Olympic Prawn (02/2021)

Publisert: 16.02.2021 kl. 00.00 | Oppdatert: 16.02.2021 kl. 11.14
Foto: Olympic Seafood
Foto: Olympic Seafood

I desember 2020 ble Olympic Prawn overlevert fra Cemre Shipyard i Tyrkia til Olympic Seafood AS, Fosnavåg. Reke- og fabrikktråleren er verftets byggenummer 66. Design av type NVC 370 er fra Kongsberg Maritime.

Olympic Seafood sin nye tråler er bygget for operasjon i arktiske farvann og har fiskerettigheter og behandlingskapasitet for både hvitfisk og reker. 

– Dette er en ny og moderne generasjon av trålere, der planleggingen har foregått under konseptet “smartere, grønnere og sikrere”. Med vekt på lavt energibruk og reduserte utslipp føyer båten seg inn i vår strategi om bærekraftig havbruk, uttaler Olympic-sjef Stig Remøy i en pressemelding. Nybåten erstatter Nordøytrål, som ble bygget i 2001.

ENERGIVENNLIG 
Olympic Prawn er fullelektrifisert, med siste teknologi i alle ledd. Skipet skal være både energigjerrig og miljøvennlig, med katalysator som begrenser utslipp av miljøgasser, hybrid fremdriftsanlegg, energieffektive PM-trålvinsjer og Promas styresystem. Kongsberg Maritime har vært en viktig aktør i utviklingen av nybygget, ikke minst som leverandør av både design, hovedmaskineri og dekksutrustning. Mye av utstyret for øvrig kommer også fra lokale bedrifter. 

BARENTSHAVET 
Det er automatisert fabrikk om bord. Reker prosesseres og leveres til fabrikk, mens fisken sløyes og fryses ned. Fryserikapasiteten er på 85 tonn i døgnet. Båten er innredet for totalt 29 personer. Det har blitt lagt vekt på høy sikkerhet og god komfort til mannskapet. Etter uttesting av utstyr satte Olympic Prawn kursen mot Barentshavet og hvitfiskfangst der.

DÅP
Den nye tråleren ble døpt 17. januar på Mjølstadneset i Fosnavåg. Gudmor til skipet er Sofie Remøy.

KLASSE
Olympic Prawn er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A Stern trawler BIS E0 Ice(1B) TMON(oil lubricated). Hjemmehavn er Fosnavåg. IMO-nummeret er 9857535.

MASKINERI
Kongsberg Maritime har levert hovedmaskineriet. Hovedmotoren er en Bergen Diesel B33:45L9P, som yter 5400 kW ved 750 o/min. Girsystem er av type 850 AGHC-V-KSC56. Baugthruster på 590 kW er av type TT 1300. Den hybride akselgeneratoren har en effekt på 2910 kW. Scania havnegeneratoren har effekt på 550 kW.

DEKK
Kraner og håndteringsutstyr er levert av Motus Technology AS. En stor pakke med elektriske vinsjer er levert fra Kongsberg Maritime, deriblant fire 52 tonns PM-drevne trålvinsjer, nottrommevinsj, gilsonvinsjer og ankervinsj. Fabrikken om bord er levert av Optimar. Øyangen har levert fryseriet. Mørenot og Egersund Herøy har levert trålutstyr.

ELEKTRONIKK
Utstyr for navigasjon, kommunikasjon, fiskeleting og tv-anlegg er levert av Marinelektronikk. Unified Bridge broløsning samt IAS og tavler er levert av Kongsberg. IT-utrustning er levert fra Atea Fosnavåg, og system for internkommunikasjon er levert av Vingtor.

DIVERSE
Azcue Pumps/Thermal Tec AS har levert pumper og reservedeler til disse. Allweiler AS har også levert en pumpepakke. Skipshospital og medisin er levert fra ShipMed. Ventilasjonsanlegg er levert av Heine Hopman. Beha Hedo Industrier AS har levert bysse og vaskeri. Ekornes AS har sørget for møbler og Filtra AS har levert vannrensing. Dører er levert av Libra-Plast AS.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: Bergen Diesel Kongsberg
Gir/propell:   Kongsberg
Baugtruster:   Kongsberg
Generatorer:   Kongsberg
Generatorer:   Cummins/Nogva
Batteri/UPS:   Anda Olsen
Styremaskin/ror:   Kongsberg
Ventilutrustning:   Eltorque
Kjel:   Ulmatec Pyro
Starteluftkompressorer:   Sperre
Kraner/løfteutstyr:   Motus Technology
Vinsjer/utstyr:   Kongsberg Maritime
Fryseri:   Øyangen
Fabrikk:   Optimar
Trålutrustning:   Egersund Herøy/Mørenot
Sensorutrustning:   Scanmar
Truck:   Hesselberg Truck
Ferskvannsgenerator/separatorer:   Alfa Laval
Hydraulikkutrustning/høytrykksvaskere:   DIMO
Davit:   Red Rock
MOB båt:   Nor Safe
Belysning:   Glamox
Bauglys:   Luminell
Sikkerhetsutstyr:   Viking Nor. Life-Sav. Equip./Survitec
Nav./kom./fiskeleting:   Marineelektronikk
Broløsning: Unified Bridge Kongsberg
IAS: ACON Kongsberg
Tavler:   Kongsberg
IT-utrustning:   Atea Fosnavåg
Internkommunikasjon:   Vingtor
Satellitt internett: V-SAT Telenor Marine
Vedlikeholdssystem:   Tero Marine
Møbler:   Ekornes
Bysse/vaskeri:   Beha Hedo Industrier
Lintøy:   A. Sævik
Skipshandler:   Møre Supply
Utsmykning:   Håvard Myklebust
Malerier:   Geir Hansen
Fabrikkpumper:   Xylen
Pumpeutrustning:   Azcue/Allweiler
NOx reduksjonsanlegg:   Kongsberg
Ventilasjon:   Heine Hopman
Vannrensing:   Filtra
Sanitærrenseanlegg:   Jets
Sveiseutstyr:   Sveisereparatøren
Hospital/medisin:   ShipMed
Dører:   Libra-Plast
Pumpepakke:   Thermal Tec

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip